Aktuální projekty

 OPPIK „STANOVENÍ ODOLNOSTI OBKLADU S POŽÁRNĚ OCHRANNOU ÚČINNOSTÍ“

Aktuální projekty  

Realizace: 1. 6. 2017 – 31. 3. 2018, rozpočet: 322.681 Kč, dotace: 242 010 Kč

Číst více


MZE „Cestička skřítka Lesníčka II“

Aktuální projekty  

Realizace: 1. 1.– 31. 12. 2018, rozpočet: 571 429 Kč, dotace: 400 000 Kč

Číst více


MZE „Dřevěná akademie II“

Aktuální projekty  

Realizace: 1. 1.– 31. 12. 2018, rozpočet: 857 143 Kč, dotace: 600 000 Kč

Číst více


INTERREG V-A SK-CZ

Aktuální projekty  

„Rozvoj stavebních oborů v česko-slovenském příhraničí“ projekt č. 304011C964, realizace: 1.1.2018 – 31.12.2019 rozpočet: 218 616 EUR, spolufinancování z EU: 85%

Číst více


OPPIK „Rozvoj činností NDK a jeho propagace“

Aktuální projekty  

projekt č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_012/0002694, realizace: 1.1.2016 - 31.12.2017, rozpočet projektu: 7 999 760 Kč, dotace: 3 999 880 Kč

Číst více


OPPIK „Navázání a posílení mezinárodní spolupráce se zahraničními klastry a výzkumnými organizacemi v oblasti výzkumu, vývoje a inovací“

Aktuální projekty  

projekt č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_009/0002696, realizace: 1.4.2016 - 31.3.2018, rozpočet projektu: 7 920 740 Kč, dotace: 3 960 370 Kč

Číst více


OPZ „Společně k rozvoji“

Aktuální projekty  

projekt č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005955, realizace: 1.4.2017 - 31.3.2020, rozpočet projektu: 6 791 039,00 Kč

Číst více


OPPIK „Rozbor a analýza dat experimentální dřevostavby“

Aktuální projekty  

projekt č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007420, realizace: 1.12.2016 – 31.5.2017, rozpočet projektu: 331 000 Kč, dotace: 248 250 Kč

Číst více