Vývojová a odborná centra NDK a Odborná střediska praxe NDK

Dřevozpracující průmysl, podobně jako další průmyslová odvětví, je závislý na kvalifikované, odborné a kvalitně připravené pracovní síle. Významnou oblastí činnosti NÁRODNÍ DŘEVAŘSKÉHO KLASTRU jsou proto také aktivity a projekty, které zkvalitňují a rozvíjí výuku dřevozpracujících a stavebních studijních oborů na všech úrovních – od učebních oborů až po vysokoškolské studijní programy. Ke stěžejním činnostem, které napomáhají zastavit nepříznivý trend ve vzdělávání tohoto průmyslového odvětví, patří rozšiřování praktických poznatků studentů a žáků formou interaktivních workshopů, seminářů, odborných praxí, exkurzí a stáží ve firmách. Další oblastí je rozvoj profesního vzdělávání a posílení odborných kompetencí pedagogických pracovníků při výuce získáním informací o nových materiálech, technologiích a zařízení. Z tohoto důvodu vznikla na třech středních školách v Ostravě, Hranicích a Bystřici pod Hostýnem vývojová a odborná centra a střediska praxe NDK.

Vývojová a odborná centra jsou vybavena zařízením na úpravu a zpracování dřeva a software pro navrhování staveb, interiérů a nábytku včetně kalkulací cen, spotřeby materiálů a generování výrobních postupů s optimalizací nářezových plánů. Vývojová a odborná centra jsou určena k praktickým ukázkám, k vývojovým aktivitám a přenosu znalostí získaných z výzkumu do praxe v oblasti lepených spojů, dřevěných konstrukcí, pilařských technologií, stavebně truhlářských výrobků a testování vzorků dřeva.

Střediska praxe jsou vybavena moderními nástroji na zpracování dřeva a materiálem pro praktickou výuku. Jsou zaměřena na rozvoj odborné kvalifikace žáků, jejich zručnost a schopnost postupovat samostatně tak, aby co nejvíce vyhověli potřebám zadavatele práce. Hlavním cílem středisek praxe je především rozšíření a zkvalitnění praktického vyučování s důrazem na potřeby dřevozpracujících firem v daném regionu.

Střediska praxe jsou využívána také pro aktivity zvyšující popularitu dřevozpracujících a stavebních oborů u žáků základních škol.

 

Odborná centra a střediska praxe NÁRODNÍHO DŘEVAŘSKÉHO KLASTRU:

Střední škola stavební a dřevozpracující Ostrava

• Střední průmyslová škola Hranice

• Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem