VZDĚLÁVÁNÍ A VÝZKUM • PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCE • TRADICE A ŘEMESLO

 

NÁRODNÍ DŘEVAŘSKÝ KLASTR

 

Dřevo jako přírodní materiál provází lidstvo po tisíciletí, jeho role v životě člověka se v průběhu let měnila a vyvíjela, jeho význam pro existenci a potřeby člověka však přetrvává i v dnešní době a zůstane i v budoucnosti. V jeho letokruzích se ukrývá historický otisk lidské činnosti. Je zároveň zdrojem krásy ve všech fázích svého života.

Hospodářsky je strategickou surovinou, ekologicky nezávadnou, zdravotně prospěšnou, trvale obnovitelnou, z níž lze při současných technologických možnostech vyrobit široké spektrum produktů.

Lesy jsou významným světovým i národním bohatstvím a trvalým zdrojem dřeva - obnovitelné suroviny. Národní dřevařský klastr usiluje o to, aby dřevo jako přírodní materiál ve všemožné podobě i nadále hrálo významnou roli v běžném životě člověka a aby využívání této obnovitelné suroviny bylo efektivní a citlivé.