Výzkumné a inovační centrum

Projekt Výzkumného a inovačního centra vznikl s cílem dlouhodobě zkoumat a monitorovat objekt experimentální dřevostavby, zejména z pohledu chování její konstrukce, vnitřního prostředí a výzkumem v oblasti snižování energetické náročnosti budovy prostřednictvím moderních systémů řízení. Projekt vznikl za významné podpory VŠB-TUO, Fakulty stavební, členů klastru a dalších partnerů. Jeho nositelem je klastr.

Výsledkem je moderní dřevostavba v pasivním energetickém standardu s možností sledovat teplotní a vlhkostní chování konstrukce a vnitřního prostředí, se sestavou nejčastěji používaných topných zdrojů, a dále také sledování deformace a sedání pod základy a další výstupy. Veškeré zdroje vytápění, chlazení a světelné zdroje jsou řízeny inteligentním systémem, který byl v domě nainstalován za účelem zajištění optimálního vnitřního komfortu. Objekt má velikost rodinného domu a slouží zejména pedagogům a studentům pro testování a ověřování fyzikálních veličin a parametrů uvnitř konstrukce a vnitřního prostředí v místnostech. Objekt je umístěn v areálu VŠB-TUO, Fakulty stavební. Celkové náklady na pořízení této investice činily 8 339 000 Kč.

 

ZÁKLADNÍ FUNKCE CENTRA

  • Dlouhodobé monitorování fyzikálních veličin prostředí staveb.
  • Praktické vzdělávání studentů VŠB v oboru TZB (technická zařízení budov), MaR (měřící a regulační technika) a chytré elektroinstalace.
  • Realizace seminářů a školení pro potřeby klastru.

 

Brožura ke stažení ZDE

Rozbor a analýza dat experimentální dřevostavby – výzkumná zpráva ke stažení ZDE

http://www.vyzkumneinovacnicentrum.cz/