Zahraniční spolupráce

 

Národní dřevařský klastr se vedle svých aktivit v rámci České republiky stále více zaměřuje na spolupráci a propagaci své činnosti na mezinárodní úrovni. Za tímto účelem klastr realizuje projekty, které přispívají k posílení, ale i k navázání nové spolupráce se zahraničními klastry, výzkumnými organizacemi a dalšími partnery činnými v oblasti energetického průmyslu. Prostřednictvím spolupráce a účasti klastru v mezinárodních partnerských sítích jsou pak realizovány také společné mezinárodní projekty výzkumu a vývoje v rámci programů CORNET, HORIZONT 2020 a INTERREG V-A.

 

Národní dřevařský klastr z.s. navázal spolupráci s Fraunhofer IWU – vedoucím institutem v oblasti surovinově efektivní produkce již v roce 2014.

Jakožto vedoucí institut v oblasti surovinově efektivní produkce v rámci společnosti Fraunhofer je tato pobočka hlavním výzkumným a vývojovým partnerem pro automobilový průmysl a strojírenství budoucnosti. Již 25 let se hlavní spektrum jejich práce zaměřuje na aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti výrobních technologií pro automobilový průmysl a strojírenství. Zaměřují se nejen na vývoj inteligentních výrobních systémů pro výrobu karoserií a komponentů poháněcích soustav, ale také optimalizují svoje související výrobní procesy v oblasti tváření a řezání.

Více než 550 kvalifikovaných zaměstnanců provádí výzkum na pobočkách v Chemnitz, Drážďanech a Zittau věnujících se perspektivním oborům jako jsou automobilový průmysl a strojírenství včetně přesného, letecký průmysl a medicínské inženýrství, elektrotechnika a mikroelektronika.

 

S uvedeným institutem spolupracuje na přípravě společných projektů v oblasti VaV v rámci programu CORNET a HORIZONT. Spolupráce je podpořena prostřednictvím společných aktivit, které umožní sdílet znalosti a zkušenosti v oblasti dřevěných materiálů, konstrukcí a dřevostaveb.  V současné době jsou realizována společná pracovní jednání, zahraniční studijní návštěvy a propagační akce NDK pro vybrané instituty v rámci mateřské výzkumné organizace Fraunhofer Gesellschaft. V rámci těchto akcí budou prezentovány činnosti a aktivity klastru pozvaným partnerům.

 

V současné době se připravuje spolupráce na vývoji energeticky nezávislého řešení pro vícepodlažní budovy – převážně dřevostavby. Výzkum počítá s návrhem stavebního řešení objektu s velmi nízkou spotřebou energie, tak aby bylo možné efektivně navrhnout a využít nezávislé energetické řešení. Toto řešení bude navrženo jako inteligentní energetický systém, který bude napojen na veškeré technické zařízení objektu a pomocí chytrého systému bude řízen jeho chod k úspoře a maximálního využití energie z obnovitelných zdrojů.