Ukončené projekty

 

OPPIK - STANOVENÍ ODOLNOSTI OBKLADU S POŽÁRNĚ OCHRANNOU ÚČINNOSTÍ

Ukončené projekty  

Realizace: 1. 6. 2017 – 31. 3. 2018, rozpočet: 322.681 Kč, dotace: 242.010 Kč

Číst více


OPPIK „Navázání a posílení mezinárodní spolupráce se zahraničními klastry a výzkumnými organizacemi v oblasti výzkumu, vývoje a inovací“

Ukončené projekty  

Projekt č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_009/0002696, realizace: 1.4.2016 - 31.3.2018, rozpočet projektu: 7 920 740 Kč, dotace: 3 960 370 Kč

Číst více


OPPIK „Rozvoj činností NDK a jeho propagace“

Ukončené projekty  

Projekt č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_012/0002694, realizace: 1.1.2016 - 31.12.2017, rozpočet projektu: 7 999 760 Kč, dotace: 3 999 880 Kč

Číst více


OPPIK „Rozbor a analýza dat experimentální dřevostavby“

Ukončené projekty  

Projekt č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007420, realizace: 1.12.2016 – 31.5.2017, rozpočet projektu: 331 000 Kč, dotace: 248 250 Kč

Číst více


Příprava a vypracování dokumentace projektového záměru pro NDK

Ukončené projekty  

Realizace: 01.04.2017 – 30.11.2017, rozpočet 185 000 Kč, dotace 148 000 Kč

Číst více


MZE „Dřevěná akademie“

Ukončené projekty  

realizace: 1.1.2017 – 31.12.2017, rozpočet 1.142.858 Kč, dotace 800.000,- Kč

Číst více


Dřevěná akademie II

Ukončené projekty  

Realizace: 1. 1.– 31. 12. 2018, rozpočet: 857 143 Kč, dotace: 600 000 Kč

Číst více


OPPI Spolupráce – klastry

Ukončené projekty  

projekt 5.1 SPK01/008 „Rozvoj činností dřevařského klastru a zkvalitnění vazeb mezi VŠ a podnikatelskou sférou“

Číst více


OP VK, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Ukončené projekty  

projekt CZ.1.07/1.1.07/02.0099 „Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji“

Číst více


OP VK, oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Ukončené projekty  

projekt CZ.1.07/1.3.05/02.0026 „Rozvoj profesního vzdělávání pedagogů středních odborných škol a učilišť v oblasti dřevovýroby a stavebnictví“

Číst více
OPPI, Školící střediska

Ukončené projekty  

projekt 5.2 SS02/206 „Vytvoření odborného školícího střediska Moravskoslezského dřevařského klastru“

Číst více


OP LZZ, prioritní osa 4.1 – Adaptabilita

Ukončené projekty  

globální projekt CZ.1.04/1.1.06/52.00116 „Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců členů MSDK“

Číst více


OPPP, Klastry – Založení

Ukončené projekty  

projekt 1.4 Z/002 „Založení a rozvoj Moravskoslezského dřevařského klastru“

Číst více


Projekty Partnerství Leonardo da Vinci v rámci Programu celoživotního učení

Ukončené projekty  

Projekt CZ/10/LLP-LdV/PS/P1/134004 „Evropské spolupráce a stanovení osvědčených postupů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v lesnictví a dřevařství“ – (LES)

Číst více