Ukončené projekty

 

MZE „Dřevěná akademie“

Ukončené projekty  

realizace: 1.1.2017 – 31.12.2017, rozpočet 1.142.858 Kč, dotace 800.000,- Kč

Číst více


OPPI Spolupráce – klastry

Ukončené projekty  

projekt 5.1 SPK01/008 „Rozvoj činností dřevařského klastru a zkvalitnění vazeb mezi VŠ a podnikatelskou sférou“

Číst více


OP VK, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Ukončené projekty  

projekt CZ.1.07/1.1.07/02.0099 „Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji“

Číst více


OP VK, oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Ukončené projekty  

projekt CZ.1.07/1.3.05/02.0026 „Rozvoj profesního vzdělávání pedagogů středních odborných škol a učilišť v oblasti dřevovýroby a stavebnictví“

Číst více
OPPI, Školící střediska

Ukončené projekty  

projekt 5.2 SS02/206 „Vytvoření odborného školícího střediska Moravskoslezského dřevařského klastru“

Číst více


OP LZZ, prioritní osa 4.1 – Adaptabilita

Ukončené projekty  

globální projekt CZ.1.04/1.1.06/52.00116 „Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců členů MSDK“

Číst více


OPPP, Klastry – Založení

Ukončené projekty  

projekt 1.4 Z/002 „Založení a rozvoj Moravskoslezského dřevařského klastru“

Číst více


Projekty Partnerství Leonardo da Vinci v rámci Programu celoživotního učení

Ukončené projekty  

Projekt CZ/10/LLP-LdV/PS/P1/134004 „Evropské spolupráce a stanovení osvědčených postupů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v lesnictví a dřevařství“ – (LES)

Číst více


Vzdělávání v oblasti projektování domů

Ukončené projekty  

projekt CZ.1.07/1.3.44/01.0071 „Vzdělávání v oblasti projektování domů“

Číst více


Mezioborová spolupráce

Ukončené projekty  

projekt CZ.1.07/2.2.00/28.008 „Inovace studijních programů a posílení mezioborové spolupráce v oblasti navrhování a požární bezpečnosti budov“

Číst více


OP VK, oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Ukončené projekty  

Projekt CZ.1.07/3.2.07/04.0082 „Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby“

Číst více


Gramotnost občanů

Ukončené projekty  

projekt CZ.1.07/3.1.00/50.0023 „Rozvoj gramotnosti občanů v oblasti obecných a odborných kompetencí“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Číst více


Vytvoření vlastního střediska praxe MSDK pro rozvoj praktického vyučování

Ukončené projekty  

projekt CZ.1.07/1.1.00/54.0026 „Vytvoření vlastního střediska praxe MSDK pro rozvoj praktického vyučování“

Číst více


MZE „Cestička skřítka Lesníčka“

Ukončené projekty  

realizace: 1.1.2017 – 31.12.2017, rozpočet projektu: 857 143 Kč, dotace: 600 000 Kč

Číst více