OPPI, Školící střediska

projekt 5.2 SS02/206 „Vytvoření odborného školícího střediska Moravskoslezského dřevařského klastru“


Ukončené projekty  


O projektu

Výstavba odborného školícího střediska pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů členů MSDK v areálu VŠB-TU Ostrava, FAST. Realizací projektu se zlepší kvalita zázemí pro organizaci vzdělávání a komplexní rozvoj lidských zdrojů v dřevozpracujícím sektoru. Středisko bude zároveň sloužit jako unikátní výuková a názorná pomůcka pasivní dřevostavby, kde budou prostřednictvím odborných seminářů, kurzů a konferencí prezentovány technologie v pasivním standardu a materiály šetrné vůči životnímu prostředí.

Projekt bude realizován ve čtyřech etapách od 1.1.2011 do 30.6.2012

Celkové způsobilé výdaje: 8.339.000,- Kč
Výše dotace: 5.001.000,- Kč
Vlastní zdroje:

3.338.000,- Kč

 

Klíčové aktivity

  • zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
  • výběrové řízení na dodavatele stavby
  • výstavba pasivního objektu školícího střediska
  • vybavení střediska technickým zařízením a školícími pomůckami pro praktickou výuku
  • vybavení školících místností zařízením a vybavením pro teoretickou výuku a zázemí školícího střediska

Vizualizace stavby

 

OPPI – Školící střediska – Aktuality

Pasivní dřevostavba bude sloužit k výzkumu a výuce studentů

Dřevařský magazín, 12/2012 – článek ke stažení

Slavnostní otevření Výzkumného inovačního centra MSDK

Slavnostní otevření Výzkumného inovačního centra MSDK proběhlo dne 19.9.2012 v rámci Dřevařského kongresu, jehož ústředním tématem je zvyšování konkurenceschopnosti dřevozpracujícího průmyslu s důrazem na energetické úspory.

Moravskoslezský dřevařský klastr úspěšně realizuje projekty z OPPI

Deník, 23.5.2012 – článek, ke stažení.

Vytvoření odborného školicího střediska jako unikátní výukové pomůcky

Deník, 29.4.2012 – článek, ke stažení.

Výzkumné a inovační centrum MSDK

Stavebnictví, 18.4.2012 – článek, ke stažení.

 

Výzkumné inovační centrum
 

Rozšířená fotogalerie

Výstavba pasivního domu v areálu FAST (na Mladivyzkumnici.cz)

 Fotogalerie
Sdílet tento příspěvek
Komentáře