OPPIK „Rozvoj činností NDK a jeho propagace“

Projekt č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_012/0002694, realizace: 1.1.2016 - 31.12.2017, rozpočet projektu: 7 999 760 Kč, dotace: 3 999 880 Kč


Ukončené projekty  


Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje činností NÁRODNÍHO DŘEVAŘSKÉHO KLASTRU, z.s. (dále jen NDK) a propagace jeho aktivit za účelem dalšího rozšiřování členské základny klastru. Dalším záměrem projektu je rozšířit portfolium služeb pro členy klastru a podpořit mezioborovou spolupráci s dalšími klastry a partnery. Účelem projektu je inovovat a dále rozvíjet NDK o aktivity, které zlepšují podmínky pro podnikání v dřevozpracujícím průmyslu a posilují vazby mezi výzkumem, vysokými školami a podnikatelskou sférou. Realizací projektu chceme zkvalitnit sdílení odborných znalostí mezi jednotlivými členy a podpořit tak přípravu nových společných projektů v oblasti výzkumu, vývoje, vzdělávání a inovací. V současné době se NDK zaměřuje především na podporu aktivit a činností v rámci Moravskoslezského kraje, proto chceme realizací projektu rozšířit aktivity proagace a spolupráce i na národní úrovni. Hlavní cíle propagace musí vyplývat ze zájmů členů a musí pro ně rozvíjet přínosné příležitosti. Projekt tedy řeší především problém dalšího rozvoje NDK a rozšiřování členské základny i mimo Moravskoslezský kraj.

Rozvoj činností NDK zvýší inovační potenciál a posílí kooperační vazby mezi jednotlivými stávajícími a novými členy klastru, které zvyšují jejich konkurenceschopnost.

 

Jednotlivé specifické cíle projektu:

 

a) propagace činností klastru (veletrhy, Festival dřeva, propagační materiály),

b) rozvoj spolupráce s vysokými i středními školami a veřejným sektorem,

c) podpora konkurenceschopnosti klastru i jeho členů prostřednictvím nově vytvořených center,

d) rozšíření portfolia nabízených služeb pro členy klastru,

e) příprava společných projektů v oblasti výzkumu, vývoje, vzdělávání a inovaci

f) podpora mezioborové spolupráce a partnerství,

g) mezioborové spolupráce a partnerství,

h) rozvoj lidských zdrojů zaměstnanců klastru,

i) zvýšení kvality řízení klastru a nastavení nových procesů hodnocení,

j) zkvalitnit úroveň spolupráce mezi firmami v klastru.Sdílet tento příspěvek
Komentáře