Projekty Partnerství Leonardo da Vinci v rámci Programu celoživotního učení

Projekt CZ/10/LLP-LdV/PS/P1/134004 „Evropské spolupráce a stanovení osvědčených postupů v oblasti odborného vzdělávání a přípravy v lesnictví a dřevařství“ – (LES)


Ukončené projekty  


INFORMACE O PROJEKTU

Cílem projektu FOREST je dát příležitost deseti různým partnerům z šesti různých evropských zemí, vyměňovat si zkušenosti v oblasti odborného vzdělávání a odborné přípravy v lesnickém a dřevařském odvětví. Projekt umožní mobility odborníků i praktikantů pracujících v této oblasti v různých organizacích v Evropě.
V průběhu 2 let bude organizováno sedm nadnárodních schůzek v projektu s cílem poskytnout příležitostúčastníkům, aby poznali jiné počáteční (výchozí) doškolovací odborné systémy v lesnictví a v dřevařském sektoru a určit tak osvědčené postupy, které by se mohly pokusit použít pro své vlastní aktivity. Tyto osvědčené postupy budou prezentovány a šířeny v průvodci osvědčených postupů a během konference, která se bude konat na konci projektu.

Tento projekt by proto měl přispívat k rozvoji odborného vzdělávání a přípravy v oblasti dřevozpracující a lesnické, ke zvýšení počtu studentů a pracovníků lesnických oborů v budoucnu a k provádění aktivnějších odborných vzdělávacích systémů, které jsou přizpůsobeny nové technologické, environmentální a statutární potřebě.

Výše dotace: 7.600,- EUR
Realizace projektu: 1.8.2010 – 31.6.2012

 

Klíčové aktivity

CÍLE PROJEKTU A STRATEGIE PROJEKTU:

Pro rozvoj odborného vzdělávání a přípravy v lesnictví pro mládež i dospělé je nejdůležitějším cílem všech partnerů, aby se v budoucnosti zvýšilo množství lesnických studentů a pracovníků v jednotlivých zemích, které se projektu účastní. Projekt se zaměří na výměnu zkušeností a hlavním cílem je identifikovat a sdílet osvědčené postupy ve výše uvedené otázky. 

KONKRÉTNÍ CÍLE V PROJEKTU JSOU:

 • Zlepšení informovanosti o tom, jaký druh odborného vzdělávání v lesnictví je k dispozici v organizacích zapojených do partnerství 
 • Přicházet s nápady, jak rozvíjet vzdělávání a odbornou přípravu v budoucnosti. Cílem je lepší a aktivnější systému odborného vzdělávání, který je přizpůsobený novým technologiím, životnímu prostředí a zákonným potřebám.
 • Podpora mobilit studentů a pracovníků 
 • Zvýšení zájmu studentů a zaměstnanců o lesnické profese

Koordinátor a partneři projektu

HLAVNÍ KOORDINÁTOR PROJEKTU:

 • Groupe Interprofessionnel de Promotion de l’Economie du Bois en Lorraine, France

PARTNEŘI PROJEKTU:

 • Etablissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole du Balcon des Ardennes, France
 • Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto (Central Ostrobothnia Rural Institute), Finland
 • Metsäntutkimuslaitos/Kannus (Finnish Forest Research Institute/Kannus), Finland
 • Office wallon de la Formation professionnelle et de l’Emploi (Le FOREM), Belgium
 • Skogsstyrelsen Region Nord, Sweden
 • Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju, Poland
 • Stowarzyszenie Lubelskie Drewno – Regionalny Klaster w Lublinie, Poland
 • Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Czech republic
 • Moravskoslezský dřevařský klastr, občanské sdružení, Czech republic

Aktuality

Výměna zkušeností v oblasti odborného vzdělávání v lesnickém a dřevařském odvětví v rámci projektu FOREST

Ve dnech 27. až 29. března 2012 se v Ostravě uskutečnila předposlední část společného setkání v rámci mezinárodního projektu FOREST, jenž spadá do dotačního programu PARTNERSTVÍ – Leonardo da Vinci. Setkání se zúčastnili zástupci lesnických škol a organizací z Francie, Polska a ze Švédska, kteří měli zájem o získání zkušeností v oblasti odborného vzdělávání v lesnickém a dřevařském odvětví v našem kraji.
Organizátory této akce v České republice jsou Moravskoslezský dřevařský klastr (MSDK) a Střední odborná škola ve Frýdku-Místku. Jejich hlavní snahou bylo ukázat účastníkům různé způsoby zpracování dřeva a možnosti spolupráce firem v našem regionu. Součástí bylo také seznámení delegátů se strukturou českého odborného školství se zaměřením na výuku lesnických oboru a environmentální výuku zacílenou na základní školy.
Během setkání navštívili účastníci nově vznikající Odborné školící středisko v Ostravě, výukové středisko Lesní škola, dřevozpracující firmy Mayr-Melnhof Holz a Abex substráty či stavební firmu RD Rýmařov. Během posledního dne se uskutečnila také závěrečná konference, která byla věnována prezentaci státního podniku Lesy ČR, prezentaci systému českého školství se zaměřením na lesnické obory a prezentaci Střední odborné školy ve Frýdku-Místku.

Projekt Forest se blíží ke svému konci, poslední setkání proběhne ve Francii v červnu tohoto roku, ale již dnes všichni zúčastnění přemýšlejí o možnostech další spolupráce v jiných projektech zaměřených na lesnické vzdělávání.

 Fotogalerie
Sdílet tento příspěvek
Komentáře