OPPIK - STANOVENÍ ODOLNOSTI OBKLADU S POŽÁRNĚ OCHRANNOU ÚČINNOSTÍ

Realizace: 1. 6. 2017 – 31. 3. 2018, rozpočet: 322.681 Kč, dotace: 242.010 Kč


Ukončené projekty  


Předmětem poskytnutí služby jsou zkoušky požární odolnosti obkladu tvořeného opláštěním z cementotřískových desek dle ČSN EN 14 135 v akreditované zkušební laboratoři. Cílem zkoušek je klasifikovat tento obklad pro odolnost s požární ochrannou účinností po dobu 30 a 60 minut – K2 30, K2 60. Tyto zkoušky se provádí ve vodorovné zkušební peci, kde je testovaný obklad kotven k normové konstrukci s dřevěnými nosníky umístěných shora. Díky zkoušení v nepříznivějších podmínkách platí výsledky zkoušky na vodorovné i na svislé obklady, minimální velikost zkoušeného vzorku je 2,4 m x 2,4 m. Vzorek je opatřen termočlánky nejen na rubové straně zkoušeného obkladu, ale i na pohledové straně chráněné dřevotřískové desky. Zaznamenává se průběh teplot i samotný stav obkladu. Výstupem je provedení celkem dvou zkoušek požární odolnosti obkladu tvořeného opláštěním z cementotřískových desek ve vodorovné peci (s odolností 30 minut a 60 minut) podle ČSN EN 14 135 a vystavení protokolu o zkoušce a o klasifikaci podle ČSN EN 13501-2 ke každé zkoušce.Sdílet tento příspěvek
Komentáře