MZE „Dřevěná akademie“

realizace: 1.1.2017 – 31.12.2017, rozpočet 1.142.858 Kč, dotace 800.000,- Kč


Ukončené projekty  


Prioritním cílem projektu je zvýšení využívání dřeva, jako trvale udržitelného zdroje a s tím související předávání zkušeností ve využívání obnovitelných zdrojů energie. Toho chceme dosáhnout realizací aktivit environmentálního vzdělávání široké veřejnosti, prostřednictvím zážitkově-vzdělávacích soutěží v oblasti ekologie a lesnicko-dřevařského sektoru. Aktivity projektu jsou realizovány s pomocí vzdělávacích institucí, které působí v lesnických a dřevozpracujících oborech.  Cílem je také ukázat široké veřejnosti, že využívání dřeva v běžném životě je součástí zdravého životního stylu, který pozitivně ovlivňuje naše okolí. Prostřednictvím workshopu „Dřevěná akademie“, jehož součástí jsou soutěže a propagační aktivity, bude podpořena informovanost a odborné vzdělávání v oblasti lesnicko-dřevařského sektoru. S tím souvisí rozvoj studijních oborů, které se zabývají zpracováním dřeva, lesnictvím a myslivostí. Sdílet tento příspěvek
Komentáře