OPPP, Klastry – Založení

projekt 1.4 Z/002 „Založení a rozvoj Moravskoslezského dřevařského klastru“


Ukončené projekty  


O projektu

Moravskoslezský dřevařský klastr, občanské sdružení bylo založeno dne 10.8.2005. Mezi členy patří subjekty dřevozpracujícího a stavebního průmyslu, ale i představitelé školství. Struktura firem pokrývá celý dřevozpracující hodnotový řetězec od pěstování dřevní hmoty a její těžbu, přes následné zpracování až po výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou.

Projekt umožnil rozvoj klastrových aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, organizování vzdělávací činnosti, podpořil marketing a propagaci klastru a jeho členů.
Vznik MSDK a jeho rozvoj naplnil hlavní vytýčené cíle, umožnil významný posun k funkčnímu a dynamickému uskupení dřevařských firem, jejich subdodavatelů a poskytovatelů služeb v Moravskoslezském, ale také ve Zlínském a Olomouckém kraji.

Projekt byl realizován ve třech etapách od 14.4.2006 do 30.6.2008.

Celkové způsobilé výdaje: 8.036.000,- Kč
Výše dotace: 5.488.000,- Kč
Vlastní zdroje: 2.548.000,- Kč
 


Sdílet tento příspěvek
Komentáře