OPPIK „Rozbor a analýza dat experimentální dřevostavby“

Projekt č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007420, realizace: 1.12.2016 – 31.5.2017, rozpočet projektu: 331 000 Kč, dotace: 248 250 Kč


Ukončené projekty  


Obsahem projektu je poskytnutí služby zaměřené na rozbor a analýzu dat zaznamenaných z jednotlivých přístrojů a čidel ve Výzkumném a inovačním centru Národního dřevařského klastru, které slouží jako experimentální dřevostavba. Analýza dat bude konkrétně zaměřena především na vliv venkovních klimatických podmínek (teploty a relativní vlhkosti vzduchu, intenzity slunečního záření, rychlosti proudění vzduchu) a vnitřních klimatických podmínek (teploty a relativní vlhkosti vzduchu, koncentrace CO2). Projekt řešení problém s odborným vyhodnocením naměřených dat z experimentálního objektu dřevostavby. Kontinuální záznam fyzikálně-technických vlastností z jednotlivých čidel a přístrojů umístěných v objektu experimentální dřevostavby běží od roku 2012. Cílem požadované služby je vyhodnocení energetického chování experimentální dřevostavby v pasivním standardu s využitím naměřených dat. Výstupem bude závěrečná výzkumná zpráva - komplexní analýza chování otevřeně difúzních systémů lehkých obvodových plášťů a na mikroklimatické podmínky vnitřních prostorů v budově.Sdílet tento příspěvek
Komentáře