OPPIK - VÝZKUMNÉ CENTRUM NDK

Realizace: 1. 5. 2018 – 31. 10.2019, rozpočet: 3.908.164 Kč, dotace: 1.954.082 Kč


Aktuální projekty  


Hlavním cílem projektu je vybudovat kvalitní výzkumné centrum NDK s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací, které bude vybaveno zařízením a přístroji pro realizaci výzkumných a vývojových aktivit (kolektivního průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje). Výzkumné centrum průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje bude hrát také stěžejní roli při řešení společných projektů kolektivního výzkumu i v rámci mezinárodních projektů programu CORNET. Sdílené výzkumné a vývojové centrum bude sloužit k posílení výzkumného a vývojového potenciálu všech členů klastru a posílí zahraniční spolupráci v rámci evropského výzkumného prostoru.
 

SPECIFICKÉ CÍLE PROJEKTU:

  • Rozvoj průmyslového výzkum a získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových vícepodlažních dřevostaveb.
  • Posílení vzájemné spolupráce členů NDK v oblasti výzkumu a vývoje.
  • Podpora přípravy a realizace projektů v rámci kolektivního výzkumu v rámci programů OPPIK-SPOLUPRÁCE, CORNET a HORIZONT 2020.
  • Navázání mezinárodní spolupráce v oblasti VaV.
  • Zvýšení použitelnosti dřeva v konstrukcích budov a zvýšit tak konkurenceschopnost dřevostaveb nejen v daném regionu.
  • Podpora transferu technologií a poznatků získaných v rámci podpory vědy a výzkumu do praxe prostřednictvím společných měření, testování, výzkumu, vývojových aktivit a výstupů VaV.
  • Využití nové sdílené infrastruktury a znalostí členy klastru.
  • Vývoj nových výrobků, technologií a procesů, které mohou být konkurenceschopné a mohou produkovat vyšší přidanou hodnotu - zajistit kvalitní a uplatnitelné výstupy VaV


Sdílet tento příspěvek
Komentáře