MZE „Dřevěná akademie IV.“

Realizace: 01.03.2021-31.12.2021, rozpočet: 945.503 Kč, dotace 661.852,10 Kč


Aktuální projekty  


Prioritním cílem projektu je zvýšení využívání dřeva, jako trvale udržitelného zdroje a s tím související předávání zkušeností ve využívání obnovitelných zdrojů energie. Toho chceme dosáhnout realizací aktivit environmentálního vzdělávání široké veřejnosti, prostřednictvím zážitkově-vzdělávacích soutěží v oblasti ekologie a lesnicko-dřevařského sektoru. Aktivity projektu jsou realizovány s pomocí vzdělávacích institucí a chráněné dílny T-WOOD, které působí v lesnických a dřevozpracujících oborech.  Cílem je také ukázat široké veřejnosti, že využívání dřeva v běžném životě je součástí zdravého životního stylu, který pozitivně ovlivňuje naše okolí. Prostřednictvím šesti workshopů, jejichž součástí jsou soutěže a propagační aktivity, bude podpořena informovanost a odborné vzdělávání v oblasti lesnicko-dřevařského sektoru. S tím souvisí rozvoj studijních oborů, které se zabývají zpracováním dřeva, lesnictvím a myslivostí. 

 Sdílet tento příspěvek
Komentáře