OPPIK - STANOVENÍ ODOLNOSTI OBKLADU S POŽÁRNĚ OCHRANNOU ÚČINNOSTÍ

Realizace: 18. 6. 2019 – 18. 5. 2020, rozpočet: 388.569 Kč, dotace: 291.426 Kč


Aktuální projekty  


Projekt řeší možnost dodání odborné služby v podobě provedení zkoušek požární odolnosti obkladů obvodových nosných stěn dřevostaveb. Cílem je získat klasifikace požární odolnosti pro dvě skladby nosných obvodových stěn dřevostaveb. Vzhledem k nesymetrickému opláštění a různé intenzitě ohně z vnitřní a vnější strany jsou nutné zkoušky s působením ohně na vnitřní opláštění (teplotní křivka normová) a zkoušky s působením ohně na vnější opláštění (teplotní křivka vnějšího požáru).

Požární odolnost nosných stěn se zkouší podle ČSN EN1365-1, přičemž zkouška se provádí ve svislé zkušební peci.  Minimální velikost zkoušeného vzorku je 3 m x 3 m. Nosnou konstrukci tvoří dřevěné nosníky průřezu 60 mm x 160 mm, odstup svislých nosníků max. 625 mm. Vzorek je opatřen termočlánky nejen na neohřívané straně stěnové konstrukce, ale i na rozhraní skladeb uvnitř konstrukce. Zaznamenává se průběh teplot, navíc i svislá deformace stěny dvěma průhyboměry umístěnými na svislých okrajích vzorku. Celkem budou provedeny tři zkoušky podle ČSN EN1365-1 Zkoušení požární odolnosti nosných prvků, z každé bude vystaven protokol o zkoušce.Sdílet tento příspěvek
Komentáře