OPPIK - NOVÉ DŘEVOVLÁKNITÉ PANELY PRO DŘEVOSTAVBY

Realizace: 1. 11. 2017 – 29. 2. 2020, rozpočet: 8.597.648 Kč, dotace: 6.687.000 Kč


Aktuální projekty  


Cílem projektu je kolektivní výzkum v oblasti inovativních dřevovláknitých panelů určených pro výstavbu dřevostaveb. Projekt řeší výzkum a vývoj formátovaných konstrukčně izolačních dřevovláknitých panelů s optimalizovanými vlastnostmi. Nový formátovaný dřevovláknitý panel by měl mít ideální izolační i konstrukční vlastnosti při zachování co nejmenší tloušťky materiálu. Základním problémem těchto konstrukčních panelů je náročné skloubení požadovaných tepelně izolačních vlastností pro nízkoenergetické objekty a schopnosti přenést statické působení staveb. Projekt také řeší problematiku technologického postupu výroby uvedených formátovaných panelů. Výzkumný tým se zaměří na výzkum a vývoj nového optimalizovaného panelu na bázi dřeva, který bude možné využít pro výstavbu nízkoenergetických objektů.

 

SPECIFICKÉ CÍLE PROJEKTU:

  • návrh a vývoj konstrukčního systému panelů pro montované dřevostavby
  • skloubit požadované tepelně izolační vlastnosti pro objekty s téměř nulovou spotřebou energie
  • zpracovat technologický postup výroby nového konstrukčního systému panelů
  • výzkum požární odolnosti dřevovláknitých panelů
  • podpora výzkumu a vývoje v oblasti dřevěných materiálů, konstrukcí a dřevostaveb
  • podrobit stěnový, střešní a stropní systém certifikačním zkouškám
  • prohloubit spolupráci s výzkumnými institucemi


Sdílet tento příspěvek
Komentáře