OPZ „Společně k rozvoji“

projekt č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005955, realizace: 1.4.2017 - 31.3.2020, rozpočet projektu: 6 791 039,00 Kč


Aktuální projekty  


Cílem projektu je prostřednictvím podpory dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců podniků  sdružených v NDK zvýšit jejich odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí  a  tím zlepšit adaptabilitu pracovníků na trhu práce, zvýšit soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a pomoci podnikům přizpůsobovat se pružněji změnám.  Vzdělávací aktivity rozvíjejí zaměstnance v celém spektru vzdělávacích potřeb, od IT gramotnost zaměstnanců,  přes účetní, ekonomické a právní kurzy, technické a odborné vzdělávání, jazykové vzdělávání  až po manažerské a jiné měkké dovednosti.Sdílet tento příspěvek
Komentáře