OPPIK - PODPORA A ROZVOJ ČINNOSTÍ NÁRODNÍHO DŘEVAŘSKÉHO KLASTRU

Realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020, rozpočet: 7 955 268,- Kč, dotace: 3 977 634,- Kč


Aktuální projekty  


Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje činností NDK a propagace jeho aktivit za účelem zkvalitnění služeb pro členy a rozšiřování členské základny klastru. Záměrem projektu je také zkvalitnit a rozvíjet mezioborovou spolupráci se stávajícími i novými klastry a partnery. Účelem projektu je inovovat a dále rozvíjet NDK o aktivity, které zlepšují podmínky pro podnikání v dřevozpracujícím průmyslu a posilují vazby mezi výzkumem, vysokými školami a podnikatelskou sférou. Realizací projektu chceme posílit sdílení odborných znalostí v oblasti dřevěných materiálů, konstrukcí a vícepodlažních dřevostaveb mezi jednotlivými členy a podpořit tak přípravu nových společných projektů v oblasti výzkumu, vývoje, vzdělávání a inovací. Marketing v klastru má propagovat kvalitu a příležitosti, které klastr představuje, se zaměřením jak dovnitř kraje, tak mimo kraj. NDK se zaměřuje především na podporu aktivit a činností v rámci Moravskoslezského kraje, proto realizujeme navazující projekt, jehož aktivity přispějí ke stabilizaci a dalšímu rozšíření členské základny i mimo Moravskoslezský kraj na národní úrovni. Projekt Rozvoj činností NDK zvýší inovační potenciál a posílí kooperační vazby mezi jednotlivými členy klastru, které zvyšují jejich konkurenceschopnost.

Cíle projektu:

  • propagace činností klastru,
  • rozvoj spolupráce s vysokými i středními školami a veřejným sektorem,
  • podpora konkurenceschopnosti klastru i jeho členů,
  • zkvalitnění portfolia nabízených služeb pro členy klastru,
  • příprava společných projektů v oblasti výzkumu, vývoje, vzdělávání a inovaci,
  • podpora mezioborové spolupráce a partnerství,
  • rozšíření členské základny klastru,
  • rozvoj lidských zdrojů zaměstnanců klastru,
  • zvýšení kompetencí managementu klastru, zkvalitnění úrovně spolupráce mezi firmami v klastru.


Sdílet tento příspěvek
Komentáře