INTERREG V-A SK-CZ

„Rozvoj stavebních oborů v česko-slovenském příhraničí“ projekt č. 304011C964, realizace: 1.1.2018 – 31.12.2019 rozpočet: 218 616 EUR, spolufinancování z EU: 85%


Aktuální projekty  


Dřevozpracující a stavební průmysl, podobně jako další průmyslová odvětví, je závislý na kvalifikované, odborné a kvalitně připravené pracovní síle. Významnou oblastí činnosti NÁRODNÍ DŘEVAŘSKÉHO KLASTRU jsou proto také aktivity a projekty, které zkvalitňují a rozvíjí výuku dřevozpracujících a stavebních studijních oborů na všech úrovních – od učebních oborů až po vysokoškolské studijní programy. Ke stěžejním činnostem, které napomáhají zastavit nepříznivý trend ve vzdělávání tohoto průmyslového odvětví, patří rozšiřování praktických poznatků studentů a žáků formou interaktivních workshopů, seminářů, odborných praxí, exkurzí a stáží ve firmách. Další oblastí je rozvoj profesního vzdělávání a posílení odborných kompetencí pedagogických pracovníků při výuce získáním informací o nových materiálech, technologiích a zařízení. Vzhledem k tomu, že příhraniční region mezi Ostravou a Žilinou v podhůří Beskyd má bohaté zásoby dřeva a dlouhodobou tradici ve zpracování této suroviny, rozšířili jsme novou spolupráci také mezi příhraničními středními školami a  zaměstnavateli. 

Odborná příprava žáků bude probíhat na strojním vybavení i software pro navrhování staveb, interiérů a nábytku včetně kalkulací cen, spotřeby materiálů a generování výrobních postupů s optimalizací nářezových plánů. Společná praktická výuka bude zaměřena na rozvoj odborné kvalifikace žáků, jejich zručnost a schopnost postupovat samostatně tak, aby co nejvíce vyhověli potřebám zadavatele práce daného regionu. Výměna zkušeností, získání nových informací a kvalitní příprava praktické výuky s důrazem na potřeby dřevozpracujících a stavebních firem přispěje k uplatnitelnosti absolventů dřevařských oborů a tím i k zvýšení konkurenceschopnosti zaměstnavatelů na česko-slovenském příhraničí.

 

www.sk-cz.eu

 

Databáze přihraničních zaměstnavatelů ke stažení ZDESdílet tento příspěvek
Komentáře