OPPIK - VÝZKUM A VÝVOJ V OBLASTI TEPELNÉHO A ZÁTĚŽOVÉHO NAMÁHÁNÍ KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ DŘEVOSTAVEB

Realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020, rozpočet: 9.326.936 Kč, dotace: 5.700.623 Kč


Aktuální projekty  


Projekt řeší průmyslový výzkum a experimentální vývoj v oblasti testování a zkoumání odolnosti stavebních konstrukcí zajišťující stabilitu konstrukce při požáru. Cílem projektu je vytvořit metodu testování a měření konstrukcí v podmínkách požáru, která ověřuje tepelné i mechanické namáhání konstrukce a spojů dřevostaveb v podmínkách požáru a zkoumání jeho vlivu na mechanické vlastnosti konstrukce. Jedná se o vytvoření metody testování prostupu tepla konstrukcí ve dvou, resp. třech dimenzích k zajištění větší průkaznosti stanovení odolnosti konstrukce. Realizací projektu vznikne zkušební metoda, která umožňuje nový druh testování citlivých částí stavebních konstrukcí. Umožní se tak využití stavebních postupů a materiálů, které dosud nebylo možno ověřit na odpovídající hodnotu požární odolnosti a další požadované vlastností. Získané informace z měření bude možné využít při inženýrském přístupu projektování požární bezpečnosti staveb.

 

SPECIFICKÉ CÍLE PROJEKTU:

- Posouzení současného stavu k získání podkladů a informací k tvorbě nové metody

- Série testů vedoucí ke zdokonalení zkušebního postupu

- Stanovení parametrů měření

- Stanovení postupu/metodologie testování

- Návrh certifikované metodiky/ poloprovozuSdílet tento příspěvek
Komentáře