OPPIK - IQZeProd - Kontrolní systém pro zajištění nulové chyby produktů během výroby

Realizace: 1. 10. 2018 – 31. 12. 2020, rozpočet: 6.419.182 Kč, dotace: 4.220.612 Kč


Aktuální projekty  


Projekt IQZeProd se zaměřuje na průmyslový výzkum a experimentální vývoj v oblasti průmyslové výroby, kdy je cílem implementovat nový monitorovací systém pro zajištění nulové chyby produktů již během výroby. Cílem projektu je výzkum a následný vývoj vícesenzorového systému umožňující monitorování kvality materiálu během průchodu výrobním řetězcem. Centrální myšlenkou je zjištění poruch a defektů na konstrukci a povrchu materiálu v průběhu probíhajícího výrobního procesu prostřednictvím datové fúze více snímačů. Cílem je zajistit bezchybný produkt na konci výrobního řetězce tím, že monitorovací systém co nejdříve zjistí jakoukoli poruchu nebo odchylku výrobních parametrů. Jedním z hlavních cílů inovace projektu IQZeProd je vytvoření robustního multi-senzorového kontrolního systému pro hromadnou výrobu mechanických součástí, např. (detekce trhlin, defekty povlaků, topologie povrchů a lokální zeslabení materiálu) a dřevěné části (detekce textur, trhlin, škrábanců, odbarvení). V souladu s tím budou zavedeny technologické případové studie ve čtyřech důležitých výrobních postupech – tváření plechů automobilových dílů, zpracování dřeva, 3D tisk, povrchové vrstvy 3D dílů, tak aby bylo možné definovat monitorovací řešení na úrovni výrobního procesu. Nicméně sledování výrobního procesu je považováno pouze za první krok k účinnému snížení míry zmetkovitosti výrobků. Znamená to, že zmetky mohou být nejen identifikovány během výroby, ale lze jim zabránit předvídáním.

 

SPECIFICKÉ CÍLE PROJEKTU:

- Výběr vhodného výpočetního hardwaru a použitelných vývojových nástrojů.

- Návrh zkušební sestavy pro optické systémy, které obsahují plošné a řádkové kamery,  objektivy a osvětlovače.

- Navrhované optické systémy budou porovnávány z hlediska rychlosti pohybu kontrolovaných dílů a složitosti povrchu dílů.

- Klasifikace vhodných metod analýzy. Pro dosažení analýzy dat rychle se pohybujících mechanických součástí v krátkém čase budou použity především efektivní statistické metody pro výpočet včetně algoritmů pro omezení vyhodnocených pseudo-chyb.

- Vývoj softwaru pro datové fúze a paralelní běh při zpracování dat.Sdílet tento příspěvek
Komentáře