Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Aktuality  


 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Název výzvy: Inovační vouchery - I. výzva
Název projektu: Stanovení odolnosti obkladu s požárně ochrannou účinností
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010463
Termín realizace projektu: 01.06.2017 – 31.03.2018

 

Popis projektu:

Cílem projektu je dodávka odborné služby v podobě zkoušek požární odolnosti obkladu tvořeného opláštěním z cementotřískových desek v akreditované zkušební laboratoři.

Jde o zkoušky požární odolnosti obkladu tvořeného opláštěním z cementotřískových desek dle ČSNEN 14 135, kdy se tento materiál klasifikuje pro odolnost s požární ochrannou účinností po dobu 30 a 60 minut. Předmětem služby je provedení celkem dvou zkoušek požární odolnosti obkladu tvořeného opláštěním z cementotřískových desek ve vodorovné peci (s odolností 30 minut a 60 minut) podle ČSN EN 14 135 a vystavení protokolu o zkoušce a o klasifikaci podle ČSN EN 13501-2 ke každé zkoušce (celkem 4 dokumenty).

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

logo_eu_efrr_oppi

 Sdílet tento příspěvek
Komentáře